לעמוד הבית
CV מקצועי | נושאים ומושגים בכירורגיה פלסטית | שאלות ותשובות
 
נכות בגין צלקות

                                          נכות בגין צלקות בגוף
      מאמר בביטאון "רפואה ומשפט", יוני 2009, עמודים 101-105, עם הערת המערכת בעמוד 106

    לקבלת  תדפיס של המאמר נא לפנות לפרופ` דן מלר בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל
                                                     
                                                      
תקציר

במהלך 60 שנות קיומה של הכנסת לא נתפנה המחוקק למעשה חקיקה על פיו ייקבעו שיעורי הנכות על נזקי גוף שונים. בהעדר חוק משתמשת המערכת המשפטית-רפואית בתקנות שתיקן המוסד לביטוח לאומי בשנת 1956. על אף ההתקדמות העצומה בידע הרפואי מאז ועד היום, חלק מאותן תקנות לא שונו.  אחת התקנות הללו היא תקנה 1/75, העוסקת בצלקות בגוף.  הגדרות רבות בה לוקות בחסר, כמו "צלקת" - שאינה מבחינה בין צורות מובהקות של צלקות השונות זו מזו בצורה ובתכונות אחרות; יש התעלמות מהפרעות פיסיות ותפקודיות כגרד או פגיעה בסיבולת  הגוף לתנאי אקלים; יש התעלמות מנזקים בכסות הגוף שאינם צלקות, כשינויי גוון ועיוותי צורה; יש קושי בקביעת שיעורי הנכות בשל הגבלה לשלוש דרגות בלבד (0%, 10%, 20%). מגבלה זו מקשה על הערכה נכונה וצודקת של נכות נפגעים רבים. ניסוח תקנות הנכות בתקנה 1/75 - בצורתן המעורפלת, הבלתי מדויקת, והמבוססת על מונחים שאינם מוגדרים כהלכה - לוקה בחסר רב מבחינה רפואית-מקצועית, ומותירה טווח גדול לפרשנויות אישיות-סובייקטיביות, ויש בכך פתח לחוסר דיוק בקביעת הנכות ודרגתה, ומכאן לאי-צדק אישי וציבורי, ולמענקים כספיים בלתי הוגנים או בלתי מוצדקים. במאמר זה מפורטות נקודות הכשל, החסר והתורפה הקיימות בתקנה 1/75, ומועלית הצעה לחידוש התקנה ולשדרוגה הנדרש, בתקווה שהדבר יביא לשינוי בחקיקה בישראל.

     ראשי | כירורגיה פלסטית | אמנות פלסטית | כללי | צור קשר | Sculpturs and Paintings  
 
 - סטודיו לעיצוב
  Email: mahler@netvision.net.il  
  נטסטופ - בניית אתרים